Eesti Rahvamajade Ühing

MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing ühendab rahvamajade töötajaid ning rahvamajade arendustööst huvitatuid ja sellele kaasaaitavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

Ühing on loodud 19.märtsil 2007 Tallinnas .  Üksteist kuud varem  , 19.aprillil 2006  toimus Rae Kultuurikeskuses  rahvamajade juhatajate Suurkogunemine , kus moodustati ühingu loomiseks initsiatiivgrupp  koosseisus :  Ülle Välimäe,  Anne Uttendorf,  Anne Pai,   Aivi Lintnermann,  Gülnar Murumägi, Kalle Erm, Malle Allese, Leelo Jürimaa, Aino Arro, Liina Eenmaa

Ühingu juhtorganiks on Esinduskogu, mis koosneb iga maakonna ja Tallinna linna esindajast.

Eesti Rahvamajade Ühingu eesmärkideks on: 

•Rahvamajade väärtustamine eesti kultuuritraditsioonide hoidmisel ja arendamisel;

•Rahvamajade töötajate rolli tähtsustamine ühiskonnas, nende tunnustamine, kaitsmine ja toetamine ning kutse huvide esindamine; 

•  Rahvamajade töötajate ettevalmistamise ja enesetäiendamise võimaluste suurendamine;

• Rahvamajade tegevuse koordineerimine ning laiendamine;

• osalemine kultuuripoliitikate ja -strateegiate kujundamises


Eesti Rahvamajade
Ühingu põhikiri

ERMÜ järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit, millega saab tutvuda Vabaühenduste Liidu kodulehel: https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

Eesti Rahvamajade Ühingu arengukava 2021-2026