Eesti Rahvamajade Ühing

KULTUURIKORRALDAJA KUTSE

Eesti Rahvamajade Ühing on kultuurikorraldaja kutse andja vastavalt SA Kutsekoja kultuuri kutsenõukogu otsusele. 

Täpsem info kultuurikorraldaja kutse andja õiguste, väljastavate kutsete, kutse andmise korra ja kutsekomisjoni kohta on leitav SIIT. 

8.11 2023 kinnitati kultuurikorraldaja uued kutsestandardid.

Kutse andmise kord, hindamisstandard ja taotlemisel esitatavad dokumendivormid on uuendamisel

Järgmine kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 15. aprill 2024.

__________________________________________________________________________________________________

LÄHENEMAS ON KULTUURIKORRALDAJA KUTSE TAOTLEMISE SÜGISVOOR!

Kellele? Kultuurivaldkonnas tegutsejale, eelkõige neile, kellel puudub erialane akadeemiline haridus.
Miks? Kutse tõendab Sinu kompetentsi oma ametikohal, annab enesekindlust ja veenab tööandjat.
Millal? Dokumentide esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1. Vormikohane avaldus;
2. Koopia isikut tõendavast dokumendist;
3. Haridust tõendavate dokumentide koopiad;
4. Täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide nimekiri;
5. Loominguline portfoolio;
6. Kinnitus kutse taotlemise tasu maksmise kohta või arve soov.


Dokumentide esitamiseks on vajalik registreerimine SIIN
Kutse taotlemist toetav ABIMATERJAL.

Tasu 77€ kanda  Eesti Rahvamajade Ühingu arvele  EE131010220073813010

Lisateave: Reet Suurkask, kultuurikutse@gmail.com; tel: 55564919EESTI RAHVAMAJADE ÜHING MTÜ KUTSEKOMISJON

1. REET SUURKASK Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit
ESIMEES
2. AINO ARROEesti Rahvamajade ÜhingLIIGE
3. URVE GRAMOV Eesti Rahvakultuuri Keskus
LIIGE
4. KAI KANNISTU  Viljandi Omavalitsuste Liit
LIIGE
5. GÜLNAR MURUMÄGI Haapsalu kultuurikeskus
LIIGE
6. MARIANNE RANDE kultuuritöö spetsialist,
KULKA Harjumaa ekspertgrupi liige
LIIGE
7. MARKO LÕHMUS TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
LIIGE
8. TIINA TEGELMANNKuremaa loss
LIIGE
9. ÜLLE VÄLIMÄE Türi Kultuurimaja
LIIGE
10. PIPI-LIIS SIEMANN Türi Vallavolikogu
LIIGE