Eesti Rahvamajade Ühing

Kultuuriministeerium
Eesti Rahvakultuuri Keskus
Eesti Linnade ja valdade Liit
Eesti Kultuuri Koda
Kutsekoda SA
Eesti Kooriühing
Eesti Rahvatantsu la Rahvamuusika Selts
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Eesti Folkloorinõukogu
Eesti Harrastusteatrite Liit
Eesti K ultuuriseltside Ühendus
 European Network of Cultural Centres