Eesti Rahvamajade Ühing

Eesti Rahvamajade Ühingu  tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd Eestimaa rahvamajade hüvanguks ning innustada neid jätkama sarnast tegevust. ERMÜ-poolne tunnustamine väljendub meenete sh. aumärkide ja tunnuskirjade omistamises isikutele ja organisatsioonidele.

Tunnustamise kategooriateks on:

1. Aasta tegija (omistatakse isikule/organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, tema panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks).

2. Noor tegija (omistatakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat sh., kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne teostaja).

3. Kaheksakand (omistatakse isikule pikajalise tegevuse eest kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine tõstmisel. Arvesse võetakse kandidaadi panust oskuste ja teadmiste edasi andmisel nooremale põlvkonnale).

4. Aasta koostööpartner (omistatakse eraisikule või organisatsioonile, kes on    ERMÜ eesmärkide saavutamisse märkimisväärselt panustanud)

5.Aasta tegu  ( auhind, millega tunnustatakse kultuuritegu kõige laiemas mõistes)

Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid.

ERMÜ tunnustamise STATUUT.pdf

ERMÜ tunnustamise TAOTLUSVORM.docx

*