Eesti Rahvamajade Ühing

Eesti Rahvamajade Ühingu suvekoolid toimuvad erinevates maakondades kohalike kultuurikorraldajate eestvedamisel. Suvekoolid on üle-Eestiline kokkusaamine kõikidele omavalitsustes töötavaile kultuuritöötajaile olenemata ühingu liikmelisusest. Kolme päeva mahutatakse  uute erialaste teadmiste ja info edastamine, konkreetse maakonna vaatamisväärsustega tutvumine ja omavaheline suhtlus nii töötubades kui vabadel hetketel.
Esimene suvekool toimus 2007 Harjumaal, Paunkülas, teine suvekool 2008 Lääne-Virumaal  Käsmus ,kolmas 2009 Saaremaal, neljas 2010 Jõgevamaal Voorel, viies 2011 ida-Virumaal Narva-Jõesuus, kuues 2012 Valgamaal, seitsmes 2013 Pärnumaal, kaheksas 2014 Viljandimaal, üheksas 2015 Raplamaal, kümnes 2016 Tartumaal, üheteistkümnes 2017  Põlvamaal, kaheteistkümnes 2018 Võrumaal, kolmeteistkümnes 2019 Läänemaal , neljateistkümnes 2021 Hiiumaal.
Viieteistkümnenda suvekooli korraldasid Järvamaa kultuuritöötajad 2022 Toosikannul ja  kuueteistkümnes toimub uue ringina jälle Harjumaal aga seekord Merikülas 8.-10.august 2023.a.