Eesti Rahvamajade Ühing

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid esitada elektrooniliselt kultuurikutse@gmail.com

1.   Vormikohane avaldus: //media.voog.com/0000/0036/9482/files/AVALDUSE%20vorm%202020%20kultuurikorraldaja%20kutse%20taotlemine.rtf

2.   Koopia isikut tõendavast dokumendist;

3.   Haridust ja/või varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;

4.   Täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide nimekiri;

5.   Loominguline portfoolio //media.voog.com/0000/0036/9482/files/PORTFOOLIO-vorm-2022-uuendatud.rtf

6.   Kinnitus kutse taotlemise tasu maksmise  kohta.

Tasu 77€

kanda ERMÜ arvele a/a number EE131010220073813010

Dokumendivormid on leitavad menüüst.