Eesti Rahvamajade Ühing

EESTI   RAHVAMAJA   PÄEV - 133 aastat  kogukonna liitjana! 2. september 2020

24.oktoobril 2020  rahvamajades üle Eesti

Rahvamaja on kogukonna mõistes üks olulisemaid kohti, kus inimesed kokku saavad, tegeletakse erinevate huvidega - seeläbi hoitakse elavana ja arendatakse edasi kohalikku kultuurielu.

Rahvamajas saab kohaliku kultuuri arendamise kaudu kohalik omavalitsus täita ühte tähtsamat ülesannet – kasvatada kodukohatunnet, kaitsta ja arendada kohalikku identiteeti. Selleks peab kultuurikorraldus olema ääretult paindlik – silmas pidades üldist kultuuripoliitikat, lähtuma kohalikest oludest, arengueesmärkidest ja inimeste soovidest.

Rahvamajja sisenedes sisenetakse maailma, kus saadakse end loominguliselt väljendada, kunstiliselt teostada, oma loomingut teistega jagada. Ühised huvid ja eesmärgid seovad erinevates eluvaldkondades leiba teenivad inimesed ühtseks loominguliseks kollektiiviks. Vahetatakse ideid ja energiaid ning sünnivad uued paikkondlikud vaimse kultuuri väärtused.

Eestimaa Rahamaja Päev pealkirjaga "133 aastat kogukonna liitjana" on ellukutsutud nii vabariiklikul kui maakondlikel tasanditel koostöö aktiveerimiseks nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil.

Päeva eesmärk on liita kogukonda, teadvustada ja tutvustada rahvamajade argipäeva ning väärtustada seal töötavaid inimesi. See päev on inimeste motiveerimise päev. Motiveerime inimesi olema rahvamajaga, sest kohalik omavalitsus pakub kultuuriteenust just nii nagu seda oskab soovida kogukond. Kogukonna motiveeritus annab inspiratsiooni ja jõudu rahvamaja personalile.

Päeva kohalikus omavalitsuse kultuurikorralduse paigas ehk rahvamajas ajaline liin on hommikusöögist õhtusöögini.

Näitame majades toimuvat köögipoolt, arutleme ühiste probleemide ja kitsaskohtade üle ning töötame välja edasised sammud rahvamajade tugevdamiseks.

Teeme sotsiaalmeedias rahvamaja sündmustest otseülekandeid.

Rahvamajades käib sügisel juba tõsine töö, pakume huvilistel võimaluse üle Eesti viibida sellel päeval ka läbi interneti just talle huvi pakkuvas rahvamajas. Isetegevuslane, kes on omas majas hõivatud, saab näha ja kuulda mis naabrid teevad. Koostame otseühendusteks ajakava.

Digikultuuriaastale kohaselt toimub veebi vahendusel ümarlaud, mida kõik huvilised saavad jälgida nii arvutilt kui suurtelt ekraanidelt. Osalevad Linnade-Valdade Liit, ERMÜ , Rahvakultuuri Keskus, Kultuuriministeerium, Laulu- ja Tantsupeo SA.

Sotsiaalmeedias näitame maakondades valmistatud videofilme oma maakonna rahvamajadest, nende tegemistest. Saame vastused küsimustele:

1. Rahvamaja kogukonna liitjana, mis on aja jooksul muutunud?

2. Millised on need tööd tegemised Rahvamajade töökorralduse juures mis on teistele nähtamatud?

3. Millised on kõige raskemad hetked ja millised kõige ägedamad?

4. Kuidas traditsioone toita, et nad kestaksid?

 

 Link, mille kaudu rahvamajad saavad oma osalusest teada anda 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9HhqO-RAc-YxZ6CdarXj9RP9kn1QT6EQktNft5NiB8/edit#gid=0

 

 

 Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: