Eesti Rahvamajade Ühing

Alanud on kandidaatide esitamine ERMÜ tunnustussündmusele Kaheksakand 2023 4. oktoober 2023

Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustussündmus KAHEKSAKAND 2023 toimub 24.jaanuaril 2024 Viljandis Sakala Keskuses. Eesti Rahvamajade Ühing ootab 1. detsembriks ettepanekuid tunnustamaks isikuid ja organisatsioone, kes on rahvamajade tööd väärtustades oma kogukonna hüvangusse pühendumusega panustanud.
TUNNUSTAMINE

Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd Eestimaa rahvamajade hüvanguks ning innustada neid jätkama sarnast tegevust. ERMÜ-poolne tunnustamine väljendub meenete sh. aumärkide ja tunnuskirjade omistamises isikutele ja organisatsioonidele. Tunnustusi jagatakse 5 kategoorias ning tunnustused antakse üle iga aastasel tunnustussündmusel Kaheksakand.

Tunnustamise kategooriateks on:

1. Aasta koostööpartner (omistatakse eraisikule või organisatsioonile, kes on märkimisväärselt panustanud ERMÜ eesmärkide saavutamisse)

2. Noor tegija (omistatakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat sh, kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne teostaja)

3. Aasta tegija (omistatakse isikule/organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, tema panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks)

4. Aasta tegu (tunnustatakse kultuuritegu kõige laiemas mõttes)

 5. Kaheksakand (omistatakse isikule, kes on vähemalt 35 aastat aktiivselt tegutsenud kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine tõstmisel)


Ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. detsember. Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Täpsemad tingimused on kirjas ERMÜ tunnustamise statuudis.


Tunnustamise statuut ja taotlusvorm:

Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustamise statuut.pdf

Digitaalne taotlusvorm


Märkame ja tunnustame! Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: