Eesti Rahvamajade Ühing

22. oktoobril toimub Eestimaa Rahvamaja Päev, kus osaleb 118 rahvamaja üle Eesti 17. oktoober 2022

Rahvamajade tihedamaks koostööks nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil korraldatakse üle Eesti juba kolmandat korda Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga "Keel. Kultuur. Haridus".
Päeva eesmärk on tõsta fookusesse rahvamaja kui rahvusliku identiteedi hoidja ja elukestvat õppimist võimaldav institutsioon, et suurendada inimeste teadlikkust ja luua eeldused rahvamajade arenguks.

Päev rahvamajades algab ja lõppeb igas majas sealsele kogukonnale olulisel ajal. Toimuvad kultuurikohvikud, kontserdid, treeningud, koosolekud, peod, talgud, konverentsid, kinod, näitused, õpitoad. Lisaks korraldatakse veebi vahendusel ümarlaud, mida kõik huvilised saavad jälgida.

Korraldatud sündmusega näitame, et rahvamajad on ühtsed, tahavad tegutseda ja see on selgeks signaaliks ka kohalikele võimudele majade ja seal töötavate inimeste olemasolu vajalikkusest.

Üle-eestilise sündmusega liidame kogukondi, teadvustame ja tutvustame rahvamajades pakutavaid kultuuri tarbimise- ning selles osalemise võimalusi.

Rahvamaja on kogukonna kohtumispaik, kus erinevate tegevuste kaudu hoitakse elavana ja arendatakse edasi kohalikku kultuurielu. See omakorda aitab kohalikul omavalitsusel täita üht tähtsamat ülesannet - kasvatada kodukohatunnet, kaitsta ja arendada kohalikku identiteeti.

Rahvamajas on kõikidel võimalus end loominguliselt väljendada, kunstiliselt teostada, oma loomingut teistega jagada. Ühised huvid ja eesmärgid seovad erinevates eluvaldkondades leiba teenivad inimesed ühtseks loominguliseks kollektiiviks. Vahetatakse ideid ja energiaid ning sünnivad uued paikkondlikud vaimse kultuuri väärtused.

Lisainfo:
Kai.Kannistu@viljandimaa.ee
51981363

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: