Eesti Rahvamajade Ühing

Kutse taotlemise maksumus on  77eurot,  tasuda MTÜ Eesti Rahvamajade Ühingu arvele a/a number EE131010220073813010 
Arve saamiseks saata maksja andmed  kutse andmise korraldajale kultuurikutse@gmail.com