Eesti Rahvamajade Ühing

Kultuurikorraldaja hindamisstandard_ 2013.pdf

 

KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED (Kutse andmise kord p5)

 

 Kultuurikorraldaja, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav:

1) vormikohane avaldus

2) haridustase: üldjuhul nõutav kutsekeskharidus või keskharidus ja kultuurikorraldusalane täienduskoolitus või kestev akadeemiline õpe - dokumentide koopiad;

3) kutsealane täienduskoolitus 40t – täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;

4) erialane kompetentsus ja pidev tegevus erialal vähemalt 3 viimast aastat – esitada vormikohane portfoolio

Kultuurikorraldaja, tase 6 taotlemisel on nõutav:

1) vormikohane avaldus

2) haridustase: üldjuhul nõutav erialane bakalaureuse- või rakendusliku kõrghariduse õppe diplom ja erialane täienduskoolitus või kestev akadeemiline õpe – haridus tõendavate dokumentide koopiad;

3) kutsealane täienduskoolitus 40t viimase 5 aasta jooksul, millest 50% peab olema erialane – täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;

4) erialane kompetentsus ja pidev tegevus erialal vähemalt 7 aastat viimase kümne aasta jooksul – esitada vormikohane portfoolio

 Kultuurikorraldaja, tase 7 taotlemisel on nõutav:

1) vormikohane avaldus

2) haridustase: üldjuhul nõutav magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase kultuurikorralduses või muul humanitaaralal ja erialane täienduskoolitus – haridust tõendavate dokumentide koopiad;

3) kutsealane täienduskoolitus 40t viimase 5 aasta jooksul, millest 50% peab olema erialane – täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;

4) erialane kompetentsus ja pidev tegevus erialal vähemalt 10 viimast aastat – esitada vormikohane portfoolio

 5) maksekorralduse koopia